Ročníkový projekt

Študent

Meno: Peter Horváth

mail: peter.horvath8699@gmail.com

Vedúci projektu

Meno: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.

mail: lucny@fmph.uniba.sk

Projekt

Názov projektu: Unity plugin: tvorba interaktívnej hernej plochy pre strategické hry

Stručný popis: úlohu pomôcť vytvoriť základnú hernú plochu, s jednotlivými ovládateľnými oblasťami, pričom každá oblasť by mala 4 kategórie obsahu atribúty - populáciu, suroviny s produkciami budovateľné štruktúry - ktoré sú rozdelené do niekoľko základných kategórií, každá ovplyvňuje vlastnú podmnožinu atribútov štruktúra na modifikáciu produkcie - pomenovateľná, s nastaviteľnou amplitúdou ako veľmi ovplyvňuje produkciu štruktúra na využitie "voľnej" populácie v danej oblasti - pravdepodobne niečo na štýl produkcie jedla pre ostatnú populáciu. A ku tomuto základný management týchlo oblastí, komunikácia medzi nimi a spravovanie vyššie spomínaných kategórií, ako stavba budovateľných štruktúr, zabezpečovanie integrity surovín počtu atribútov.
Vízia použitia pluginu: Užívateľ si plugin pridá do svojho projektu, vytvorí si scénu s rozložením vlastných herných objektov, na ktoré následne pridá vhodné skripty a podľa návodu poprepája tieto objekty (vďaka statickému prepojeniu je komunikácia objektov nezávislá od hierarchie)

Hodnotené časti kódu

Inštruktážne video inštalácie a použitia pluginu ako link na nelistované video na youtube alebo ako súbor na sharepoint .

Link na Liveuniba sharepoint, obsahuje adresár s projektom, ako bol vybudovaný vo Visual Studio 2019, a pdf súbor ktorý popisuje fungovanie celého pluginu do väčšej hĺbky. Následne obsahuje .dll súbor, ktorý reprezentuje samotnú knižnicu vytvorenú z priloženého kódu, práve tento .dll súbor sa dá exportovať do Unity projektu a používať.


Letný semester:

Report